Doeltreffend uw bezoekers en medewerkers informeren

Hoe werkt het Bekijk onze demo

Disclaimer

Disclaimer voor altijdinbeeld.nl

RITHO Communicatie & Media BV, hierna te noemen RITHO, verleent u hierbij toegang tot altijdinbeeld.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. RITHO behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op altijdinbeeld.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van RITHO Communicatie & Media BV.


Beperkte aansprakelijkheid

RITHO spant zich in om de inhoud van altijdinbeeld.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op altijdinbeeld.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van RITHO. In het bijzonder zijn alle prijzen op ritho.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op altijdinbeeld.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan RITHO nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij RITHO. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van RITHO, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.